Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis: nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“, reģistrācijas numurs 40008224920, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048, epasts: draugutelpa@gaisma.lv.

Šī privātuma politika sniedz informāciju, kā nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“ ievāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā internetveikala „Draugu telpa“ Pircēju personas datus un kāds ir personas datu apstrādes mērķis. Personas dati ir informācija, kas saistīti ar personu un var ļaut tieši vai netieši šo personu identificēt.

Izmantojot internetveikalu „Draugu telpa“ un ievadot pasūtījuma noformēšanai nepieciešamos datus, Pircējs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem, viņa personas datu apstrādei un sniegto datu izmantošanai, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. 

Nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“ apliecina, ka Pircēja sniegtie dati un to apstrāde notiek, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK.

Kādi personas dati tiek ievākti un apstrādāti?

Nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“ ir tiesīgs apstrādāt šādus Pircēja personu datus: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

Kāds ir personas datu apstrādes mērķis?

Nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“ izmanto Pircēju personas datus, lai identificētu Pircēju, pieņemtu, apstrādātu un izpildītu pasūtījumu, veiktu piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, saziņai ar Pircēju, kā arī, lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus un lai novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Pircēja identitāti.

Datu izpaušana trešajām personām

Nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“ ir tiesīgs nodot Pircēja datus Pircēja izvēlētam piegādes uzņēmumam, lai nodrošinātu pasūtīto preču piegādi.  

Ievadot savus kredītkartes datus mājaslapā, Pircējs nodod tos apstrādei starpniekpakalpojumu sniedzējam – komercbankai, lai nodrošinātu pasūtījuma apmaksas veikšanu.

Nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“ bez Pircēja piekrišanas neizpauž Pircēja personas datus trešajām personām, kas nav saistītas ar pasūtījuma veikšanas, apmaksas un preču piegādes nodrošināšanu.

Pircēja personas dati trešajām personām var tikt atklāti:

  • tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
  • ja tie ir nepieciešami tiesvedības procesos;
  • lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības un/vai nepieļautu krāpnieciskas darbības.

Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?

Veicot pasūtījumu interneta veikalā „Draugu telpa“, Pircēja dati tiek uzglabāti nodibinājuma „Gaismas pils atbalstam“ datu bāzē divus gadus pēc pēdējā pasūtījuma veikšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Maksājumam nepieciešamie dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai apstiprinātu pirkumu. Kad pirkums ir veiksmīgi veikts, visi maksājumu karšu dati tiek dzēsti.

Sīkdatnes

Lapā https://eveikals.lnb.lv tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu lapas funkcionalitāti, ievāktu apmeklējuma statistikas datus un uzlabotu lietotājiem sniegtos pakalpojumus. Mājaslapā izvietotais sīkdatņu paziņojums informē apmeklētājus par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai ļaut izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu nepieņemšana neliedz apmeklēt un lietot mājaslapu, taču var ierobežot mājaslapas izmantošanas iespējas.

Informācija par datu apstrādi

Pircējam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, iegūt informāciju par personām, kuras ir saņēmušas Pircēja personas datus no nodibinājuma „Gaismas pils atbalstam“.

Lai saņemtu informāciju par Pircēja personas datiem, kuri glabājas pie nodibinājuma „Gaismas pils atbalstam“, veiktu labojumus vai dzēstu datus, jāsazinās ar nodibinājumu „Gaismas pils atbalstam“, rakstot uz e-pastu: draugutelpa@gaisma.lv.

Ja Pircējas uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pircējam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.