two

Zinātniskie raksti 10. (XXX) sējums

18.00 EUR

Rakstu krājumā “Latvijas kultūras vēstures aspekti avotu krātuvēs” apkopoti deviņu pētnieku raksti, kas skar maz zināmus Latvijas kultūras vēstures faktus un notikumus. Dokumentārās liecības par to esamību atrodamas LNB un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumā. Pētījumu hronoloģiskais ietvars sniedzas no 18. gadsimta nogales līdz pat 21. gadsimta sākumam, savukārt to tematika atspoguļo ideju un literatūras vēstures jautājumus, 20. gadsimta politiskās vēstures norises un mākslas vēsturi. Vairāki pētījumi veidoti biogrāfiskā skatījumā, atklājot personības saikni ar savu laikmetu. Politiskās vēstures saikne ar kultūras vēsturi atklājas pētījumā par pirmajām latviešu valodā publicētajām kartēm 19. gadsimtā un par Latvijas valsts tapšanai izšķiroši svarīgo Latgales kongresu Rēzeknē 1917. gadā. Rakstu autori pārstāv Latvijas Nacionālo bibliotēku un Daugavpils Universitāti.

Izvēlies izmēru.