two

Vidzemes muižas un to bibliotēkas

56,00

Vēsturnieces Kristīnes Zaļumas monogrāfija “Vidzemes muižas un to bibliotēkas” izdota divos sējumos un vienā burtnīcā, kur pirmo reizi apzinātas, sistematizētas un pētītas Vidzemes latviešu daļas muižas un to bibliotēkas. Izdevumā raksturoti muižu sociālekonomiskie apstākļi, analizēta iedzīvotāju sabiedrība, kā arī muižu administratīvi teritoriālās piederības un zemes īpašumu kategorijas vairāku gadsimtu garumā, kas sniedz iespēju atspoguļot tajās veidotās bibliotēkas kā daļu no apjomīgās un piesātinātās Latvijas muižu vēstures. Pētījumā pirmo reizi Latvijas vēstures literatūrā aktualizēti muižu bibliotēku izpētes teorētiskie aspekti, skaidrojot un analizējot šī virziena pētniecības terminoloģiju, metodoloģiskās pieejas vēsturisko kolekciju pētniecībā un rekonstrukciju teorētiskajos konceptos, īpaši raksturojot sekmīgus un jau realizētus projektus. Izpratnei par Vidzemes muižu bibliotēku vietu un lomu noteikta reģiona kultūrtelpā trīs gadsimtos (18. gs.–20. gs. 20. gadi), izanalizētas un raksturotas muižu bibliotēku veidošanās tradīcijas arī Eiropā. Izdošanas gads: 2022

Izvēlies izmēru.