two

Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem

23,00

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstādi “Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem” (27.04.2022.–30.09.2023.) dokumentējošā izdevuma mērķis ir atklāt to visās dimensijās, iezīmējot gan izpētes un tekstuālos, gan dizaina, gan apmeklētāju iesaistes aspektus, kas cits citu neatraujami papildina. Izdevumā izstādes tekstus un bagātīgo fotoattēlu klāstu papildina raksti, kas atspoguļo hernhūtiešu rokrakstu un iespieddarbu veidus LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā, iepazīstina ar izstādes dizaina koncepciju un ļauj ielūkoties dzīvesstāstu rakstīšanas darbnīcā, kas notika izstādi pavadošo pasākumu programmas ietvaros. Izdevuma noslēgumā pieejams eksponātu saraksts un literatūras izlase. Visi teksti lasāmi latviešu un angļu valodā. Izdevuma veidotāji: sastādītāja Maija Treile, tekstu autori Pauls Daija, Beata Paškevica, Anete Krūmiņa, Osvalds Zebris, dizainere Madara Lesīte-Volmane, fotogrāfi Madara Gritāne, Reinis Hofmanis, Oskars Kalniņš, Kristians Luhaers, zinātniskie redaktori Gvido Straube un Antra Priede, zinātniskie recenzenti Māra Grudule un Jānis Krēsliņš, literārā redaktore Sigita Kušnere, tulkotājs angļu valodā Juris Ojārs Beņķis. Grāmata iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Izdošanas gads: 2022. Izdevums tapis programmā “Latviešu grāmatai 500” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Izvēlies izmēru.