two

ZINĀTNISKIE RAKSTI 11. (XXXI) SĒJUMS

24,00

  Rakstu krājums "LATVIEŠU KULTŪRA ROKRAKSTOS UN LAIKRAKSTOS" turpina dažādu Latvijas kultūras vēstures aspektu izpēti, kas saistīti ar literārās kultūras attīstību latviešu valodā 18. un 19. gadsimtā, kā arī aplūko rakstītās un vizuālās kultūras mantojumu ārpus Latvijas teritorijas, kas saistīts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma izpēti. Rakstu autori pārstāv izglītības, pētniecības un atmiņu institūcijas, kas darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pētījumu tematika atklāj reliģisko, politisko un sociālo ideju daudzveidību, kas atstājusi pēdas Latvijas kultūras vēsturē. Pirmajā daļā “Rokraksti un to konteksti” iekļauti pētījumi par latviešu literārās kultūras veidošanos no 18. gadsimta vidus līdz 20. gadsimta sākumam. Otrajā daļā “Laikraksti” apkopoti 2022. gada decembrī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notikušās starptautiskās konferences, kas bija veltīta laikraksta “Latviešu Avīzes” (1822–1915) divsimtgadei, materiāli. Trešo daļu Miscellanea veido pētījumi, kas saistīti ar LNB krājuma materiālu apzināšanu un izpēti, ietverot mākslas un kultūras vēstures tēmas no baroka laikmeta līdz pat 20. gadsimta nogalei. Atbildīgie redaktori: Jana Dreimane un Mārtiņš Mintaurs. Autori: Māris Baltiņš, Edgars Ceske, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Māra Grudule, Nadežda Gruņahina, Dangirs Mačulis (Dangiras Mačiulis, Lietuva), Ave Mateus (Ave Mattheus, Igaunija), Kristina Papule, Ingrīda Peldekse, Dita Pfeifere, Gvido Straube, Diāna Šermane, Baiba Tjarve, Vita Zelče, Dmitrijs Zinovjevs. Dizainere: Linda Jeromane. Izdots programmā “Latviešu grāmatai 500” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

Izvēlies izmēru.