two

Knuts Skujenieks. Bibliogrāfija

20,90

Bibliogrāfijā ap 3000 ierakstu apkopots K. Skujenieka devums dzejā, cittautu folkloras un dzejas atdzejā, kritikā, publicistikā un citās jomās, kā arī materiāli par dzejnieka dzīvi. Rādītājā ietverti galvenokārt publicētie darbi: grāmatas, materiāli no periodiskajiem izdevumiem, teksta daļas, attēli, fotogrāfijas, skaņu ieraksti, notis, elektroniskie resursi u. c. Sastādot rādītāju, izmantoti gan Latvijas lielāko bibliotēku, gan citu valstu bibliotēku krājumi un bibliogrāfiskie uzziņu aparāti, kā arī dzejnieka personiskais arhīvs. Rādītāja zinātnisko vērtību palielina virkne palīgrādītāju. Svarīgākie no tiem ir K. Skujenieka darbu alfabētiskie rādītāji un personu rādītājs. Bibliogrāfija sniedz plašu skatu ne tikai uz viņa dzīvi un daiļradi, bet arī uz Latvijas kultūrainavu ilgā laika posmā – no 1950. gada, kad žurnālā Bērnība publicēts pirmais K. Skujenieka dzejolis, līdz mūsdienām. Izdots 2017. gadā. Izmērs/cm: garums 21,7 – platums 15,6 – biezums 3,9. Svars/g: 940.

Izvēlies izmēru.