two

Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums

21.00 EUR

Pēdējie eksemplāri!!!                                  "Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums" - Latvijas simtgades jubilejai veltītā konferenču cikla "Valsts pirms valsts" otrās konferences rakstu krājums. Izdevumā trīspadsmit autori no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Šveices meklē atbildes uz jautājumu, kas bija viduslaiku Livonija un kāpēc ir svarīgi par to domāt šodien. Mūsdienu Latvija un Igaunija ir viduslaiku Livonijas vēsturiskās mantinieces, tomēr attieksme pret šo vēstures posmu arvien ir svārstījusies starp divām galējībām – romantizētu sajūsmu un naidpilnu noliegumu. Lai gan daudziem viduslaiku Livonija šķiet tāla un sveša, latviešu un igauņu eiropeiskā identitāte nav domājama bez šiem kopīgās pagātnes gadsimtiem. Pretēji stereotipiem, Livonija ir Latvijas un Igaunijas sabiedrībām atstāts mantojums, kas mums uzliek pienākumus tagadnē. Krājums ir LNB un LU Vēstures un filozofijas fakultātes kopdarbs. Izmērs/cm: garums 24,0 – platums 17,3 – biezums 2,0. Svars/g: 680.

Izvēlies izmēru.