two

Zinātniskie raksti 7. (XXVII) sējums

21,00

Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Zinātnisko rakstu” 7. (XXVII) sējums ar nosaukumu “Vēstures avoti Latvijas atmiņas institūcijās" veltīts LNB krājumā saglabātajām kultūrvēstures liecībām, kas līdz šim nav bijušas plaši pazīstamas akadēmiskajā apritē. Krājumā apkopoti 13 autoru raksti. Rakstu autori ir pētnieki no LNB, Vidzemes Augstskolas un Viļņas Universitātes. Krājuma saturs aptver plašu kultūrvēsturisko tēmu spektru no Vidzemes upju krastos atrodamajiem petroglifiem līdz unikāliem rakstītajiem avotiem: Rīgas pirmā Pilsētas teātra nošu krājumam, agrīnajiem litogrāfijas meistardarbiem, latgaliešu rakstnieka Ontona Rupaiņa arhīvam un citiem vēstures avotiem, kas glabājas LNB krājumā. To skaitā ir arī 18. gadsimta kartes, latviešu etnogrāfiskās fotogrāfijas krājums, Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldes 1940.–1941. gadā sagatavotie mākslas izdevumi, 19. gadsimta pirmās puses mācītāja un literāta Kārļa Hūgenbergera vēlīnie sacerējumi un dzejnieka, bibliotekāra Riharda Rudzīša dienasgrāmatas. Izdošanas gad: 2021.

Izvēlies izmēru.