two

Vācbaltiešu elites skolu politika un tautas izglītība Vidzemē 19. gs.

17,00

Vēsturnieces, Dr. hist. Vijas Daukštes pētījums “Vācbaltiešu elites skolu politika un tautas izglītība Vidzemē 19. gadsimtā”. Pētījums skar latviešu nācijas tapšanai ļoti būtisku laika posmu un atklāj tās norises, kas izveidoja pirmās latviešu intelektuāļu paaudzes un radīja pamatus sociālajai emancipācijai, kuras rezultātā tika radīti priekšnoteikumi Latvijas valsts dibināšanai. Izglītības sistēmai latviešu valodā šeit bija izšķiroša nozīme. Autore saistošā stāstījumā parāda, kāds bija nacionālās izglītības tapšanas ceļš ar visiem tā līkločiem un šķēršļiem, kurus nācās pārvarēt latviešu tautskolotājiem. Grāmata sniedz interesantu ieskatu vācbaltiešu un latviešu attiecību dinamikā 19. gadsimtā, ko pieņemts dēvēt par nacionālisma laikmetu. Izdošanas gads: 2021.

Izvēlies izmēru.