two

Garlībs Merķelis: Rokraksti. Seniespiedumi. Grafikas darbi

32,00

Izstādes katalogs “Garlībs Merķelis: Rokraksti. Seniespiedumi. Grafikas darbi”. 2019. gada rudenī Rīgā tika svinēta Baltijas apgaismotāja Garlība Merķeļa 250. jubileja. Tās ietvaros notika izstāde “Sapere aude! – Uzdrīksties zināt! – Dare to now! Garlībs Helvigs Merķelis 250”. Izstādes katalogs veidots kā bagātīgi un kvalitatīvi ilustrēts izdevums ar akadēmisku saturu. Tas iepazīstina ar dokumentu un rokrakstu klāstu, kas atspoguļo Garlība Merķeļa biogrāfijas mazāk zināmās lappuses, viņa autobiogrāfiskos sacerējumus, kontaktus ar Latviešu Literāro biedrību, darbu mākslas un kultūras kritikā un viņa ieguldījumu modernās žurnālistikas tapšanā. Plaši atspoguļota arī Merķeļa literārā darbība un viņa sastādītie ceļojumu apraksti. Atsevišķas nodaļas veltīta pazīstamākā Merķeļa publicistikas darba “Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimta beigās” tapšanai un dažādiem šīs grāmatas izdevumiem. Merķeļa attiecības ar latviešu sabiedrību, viņa uzskati par latviešu tautas nākotni, kā arī laikabiedru kritika par Merķeļa darbību – viss kopā rada aizraujošu un detalizētu laikmeta panorāmu. Katalogs tapis sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku. Garlībs Merķelis : rokraksti, seniespiedumi, grafikas darbi : katalogs = Garlībs Merķelis : Handschriften, alte Drucke, grafische Werke : katalog / sastādītāja Aija Taimiņa ; tulkojums: Aiga Šemeta (vācu valodā), Juris Benķis (angļu valodā) ; foto: Raimonds Briedis, Kristians Luhaers, Aija Taimiņa ; māksliniece Inese Hofmane ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Māra Grudule ; literārā redakcija: Dr.philol. Ieva E. Kalniņa (latviešu valodā), Dr. Alexander Mionskowski (vācu valodā). Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. 502 lpp. : faksimili, ilustrācijas. ISBN 9789934610097.

Izvēlies izmēru.