two

Zinātniskie raksti 9. (XIXXX) sējums

21,00

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2021. gada augustā norisinājās starptautisks zinātnisks simpozijs “Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 9. (XXIX) sējums ir balstīts simpozija referātos. Sējumā iekļautie raksti aptver plašu tēmu loku saistībā ar fotogrāfiju kā kultūras mantojumu, tā saglabāšanu, izpēti un interpretēšanu. Tie būs aktuāli muzeju, bibliotēku un arhīvu speciālistiem, kuri ikdienā saskaras ar fotogrāfiju mantojumu, vizuālo kultūru un mākslu. Sējums iecerēts arī kā lietderīgs uzziņu avots tiem humanitāro un sociālo zinātņu pasniedzējiem un studentiem, kuru interešu lokā ir vizuālā kultūra un fotogrāfiskais mantojums, kā arī 19. un 20. gadsimta vēsture plašākā izpratnē.

Izvēlies izmēru.