two

B kā baroks

32,00

2022. gadā ir nācis klajā Latvijas nacionālās bibliotēkas izstādes “B kā baroks” izdevums. Izdevumā lasāmi Denisa Hanova, Paula Daijas, Lolitas Fūrmanes, Valda Tēraudkalna un Dmitrija Zinovjeva barokam veltīti pētījumi mākslas vēsturē, teoloģijā, politikas zinātnē, literatūrā un mūzikā, autoriem pievēršoties gan pretrunīgajam kultūras kontekstam baroka skaidrojumā, gan laikmeta politiskajiem vēstījumiem, reliģiskajām pieredzēm, teatrālās un literārās kultūras instrumentiem. Izdevums noslēdz un kontekstualizē izstādi, kas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija skatāma no 2022. gada 1. aprīļa līdz 9. oktobrim un kurā baroks uzlūkots kā globāls 17.-18. gadsimta kultūras fenomens. Skatot baroka laikmeta norišu līdzības ar mūsdienu globālās sabiedrības nestabilitāti, vienlaikus uzdots jautājums par vēstures atkārtošanās iespējamību. Izdevums papildināts ar baroka iespiedgrafikas reprodukcijām, kas veidots kā ieskats vērtīgajā un daudzveidīgajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas grafikas kolekcijā. Priekšstatu par izstādes vizuālo un telpisko pieredzējumu sniedz Reiņa Hofmaņa fotogrāfijas, kā arī mākslas zinātnieces Antras Priedes izstādes recenzija. Izdevums izdots valsts pētījumu programmā “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai 2020–2022”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003). Sastādītāji: Deniss Hanovs, Kristīne Liniņa Redaktore: Inta Rozenvalde Dizainere: Tatjana Raičiņeca Rakstu autori: Deniss Hanovs, Pauls Daija, Lolita Fūrmane, Valdis Tēraudkalns, Dmitrijs Zinovjevs

Izvēlies izmēru.