INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI – DISTANCES LĪGUMS

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Interneta veikalu „Draugu telpa“ (https://eveikals.lnb.lv) pārvalda nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“, reģ. 40103584176, adrese Mūkusalas iela 3, Rīga, Latvija, LV-1048. 

Nodibinājums „Gaismas pils atbalstam“, turpmāk tekstā Pārdevējs, no vienas puses, un persona, kas veic pasūtījumu interneta veikalā „Draugu telpa“, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Distances līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. 

Šie Interneta veikala lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa. Veicot pirkumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies, sapratis un piekrīt Interneta veikala lietošanas noteikumiem. 

Pārdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus interneta veikala lietošanas noteikumos.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Internetveikals „Draugu telpa“ izveidots, sadarbojoties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai (LNB AB) un nodibinājumam „Gaismas pils atbalstam“. Internetveikalā tiek pārdotas LNB grāmatas, izdevumi, suvenīru kolekcijas, LNB AB izdevumi, nodibinājuma „Gaismas pils atbalstam“ suvenīru kolekcijas un to sadarbības partneru izdevumi un izgatavotie priekšmeti. Katrs pirkums ir atbalsts LNB attīstībai un LNB Atbalsta biedrības projektu īstenošanai. 

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Internetveikala saturu, izmantotās preču zīmes, logotipus, iespieddarbus, grāmatas, suvenīru dizainu un tā radīšanā izmantotos LNB krājuma materiālus aizsargā Latvijas Republikas un starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, autortiesībām un preču zīmju izmantošanu. Bez rakstiskas atļaujas un piekrišanas vietnes satura izmantošana nav atļauta.

CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Preču cenas ir norādītās EUR valūtā ar iekļautu PVN. Cenās nav ierēķinātas piegādes izmaksas.

Piegādes veidu izraugās pircējs no Pārdevēja piedāvātajiem variantiem. Piegādes izmaksas atkarīgas no piegādes veida. Preces galīgā cena, ieskaitot piegādes izdevumus un īpašo jeb dāvanu iesaiņojumu, ja to izvēlējies Pircējs, norādīta pirms pirkuma veikšanas un maksājuma apstiprināšanas.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA UN APMAKSA

Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preci, tās daudzumu, izmēru un/vai citus parametrus un pievieno Preci “Iepirkumu grozam”. Pircējam ir iespēja „Iepirkumu groza“ saturu aplūkot un koriģēt. 

Noformējot pasūtījumu, Pircējs norāda savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, adresi, telefona numuru un izvēlas piegādes veidu. Pircējs uzņemas visu atbildību par korektu datu ievadi, patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

Kad ievadīti Pircēja dati, izraudzīts piegādes veids un atzīmēta piekrišana Internetveikala lietošanas noteikumiem, Pircējs veic pasūtījuma apmaksu, lietojot Interneta veiklā iestrādāto maksājuma rīku – apmaksu ar bankas karti vai internetbanku. 

Ja pirkuma apmaksas procesā rodas kļūda un apmaksa netiek veikta, pasūtījums netiek apstrādāts un tas jāveic atkārtoti.

Līdz maksājuma veikšanai Pircējs jebkurā brīdī var atcelt savu pasūtījumu. Pasūtījumi, kas nav apmaksāti, netiek apstrādāti un preces netiek rezervētas.

Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, uz Pircēja e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā norādīta pasūtījuma informācija un pievienots rēķins elektroniskā formā. Drukātu rēķinu Pārdevējs pievieno pasūtījumam. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju. 

Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas saņemšanas Pārdevēja kontā.

PIEGĀDE UN PIEGĀDES TERMIŅŠ

Kad Pircējs ir veicis apmaksu, pasūtījums tiek apstrādāts 2-5 darba dienu laikā. 

Kad pasūtījums ir sagatavots, Pircējs saņem e-pastu, kurā tiek informēts, ka pasūtījums gatavs saņemšanai vai ir izsūtīts. 

Pasūtījuma piegādes izmaksas un laiks ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida:

  1. Pasūtījuma saņemšana bez maksas iespējama Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, Pircējam un Pārdevējam iepriekš par saņemšanas laiku vienojoties.
  2. Piegāde ar Omniva pakomātiem. Pakalpojums tiek nodrošināts Latvijā. Pakalpojuma cena ir 3.50 EUR.
  3. Lai vienotos par piegādi ārpus Latvijas robežām, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot uz draugutelpa@gaisma.lv.

PRECES MAIŅA UN ATGRIEŠANA

Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no distances līguma jeb atteikties no pasūtītas preces vai apmainīt to pret citu 14 dienu laikā no tās saņemšanas.

Pirms preces maiņas vai atgriešanas Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot uz epastu: draugutelpa@gaisma.lv

Pircējs var atteikties no pasūtītā preces, ja:

  • pasūtītā prece Pircēju neapmierina. Šajā gadījumā Pircējs var izvēlēties mainīt to pret citu vai atgriezt preci. Piegādes izmaksas sedz Pircējs. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja precei manāmas lietošanas pazīmes, tā ir bojāta, nevērīgi izturoties pret preci, ja ir nozaudēts vai būtiski bojāts preces oriģinālais iepakojums;
  • prece ir bojāta vai tai konstatēts rūpniecisks defekts. Pārdevējs veic preces maiņu vai atmaksā Pircējam preces summu un sedz piegādes izmaksas. 

Pircējs ir atbildīgs par to, lai, sūtot preci atpakaļ, tā tiktu iesaiņota drošā iepakojumā. 

Preces maiņa vai naudas atgriešana tiek veikta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis atgriezto preci. 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Pārdevējs apliecina, ka Pircēja sniegtie dati un to apstrāde notiek, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt tirdzniecības un piegādes pakalpojumu sniegšanu.

Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, saņemtu un izpildītu pasūtījumu, veiktu piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus.

Ievadot pasūtījuma noformēšanai nepieciešamos datus, Pircējs apliecina, ka piekrīt viņa personas datu apstrādei un sniegto datu izmantošanai, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. 

Pircēja sniegtā informācija bez Pircēja piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai izmantota citiem mērķiem, izņemot šajos noteikumos norādītos mērķus. 

Maksājumam nepieciešamie dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai apstiprinātu pirkumu. Kad pirkums ir veiksmīgi veikts, visi maksājumu karšu dati tiek dzēsti. 

STRĪDU RISINĀŠANA

Ja starp Pircēju un Pārdevēju rodas strīda situācija, tā tiek risināta pārrunu ceļā. Ja situācija nevar tikt atrisināta pārrunu ceļā, to risina Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.

NEPĀRVARAMA VARA

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos vai pasūtījuma neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.